Ons predikante

Ds T.R. Kriek

Ds Theuns Kriek is ‘n volbloed Vrystater en het in die distrik Zastron grootgeword waar hy ook gematrikuleer het.  Na die voltooing van sy skoolloopbaan het hy die graad B.A. Admissie aan die Vrystaatse Universiteit verwerf, en daarna sy opleiding aan die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria voltooi. (B.D. en Diploma in Teologie)

Hannalie is ‘n Pretorianer en het aan die Afrikaanse Hoër Meisieskool gematrikuleer.  Aangesien sy ‘n nooi De Villiers was en musiek haar geboortereg is, het sy die graad B Mus., Diploma in Kerkmusiek en Diploma in Ind. Onderrig aan die Universiteit van Pretoria behaal. Ds Theuns en Hannalie het ontmoet terwyl hulle studente was.  Hulle belangstelling in musiek was die faktor wat aanleiding tot die ontmoeting gegee het. Hulle het twee kinders – Johan en Loraine.

Ds W.A. Potgieter

Ds Willie Potgieter het in Pretoria grootgeword en het sy skoolloopbaan aan die Afrikaanse Hoër Seunskool voltooi, waarna hy die graad BA Admissie aan die Universiteit van Pretoria behaal het.  Hy het sy studies aan die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria voltooi. (BD en Diploma in Teologie).

Mariana de Wet het aan die Hoërskool  Genl. Hertzog in Witbank gematrikuleer het en daarna die graad B Ed aan die Universiteit van Pretoria behaal. Ds Willie en Mariana het ontmoet terwyl hulle studente was. Ds Willie het Suid-Afrika in gimnastiek verteenwoordig, terwyl Mariana haar provinsiale kleure in gimnastiek verwerf het. Die Potgieter-gesin het vier dogters – Wilna, Nadia, Lidia en Marli.

Eredienste: Elke Sondag om 09:00. Kersfees en Goeie Vrydag: 08:00

Web ontwerp deur: Fingerprint Designs