Wat ons glo

Ons belydenisgrondslag

Ons belydenisgrondslag is dié van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Die gemeente bely dat die Bybel die Woord van God is, en die drie belydenisskrifte, die Heidelbergse Kategismus, die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls, in ooreenstemming met die Bybel is. Hierdie belydenisskrifte word deur elkeen wat belydende lidmaat word, by die openbare belydenisaflegging onderskryf. Daarmee plaas elke nuwe belydende lidmaat, saam met die res van die gemeente, ‘n regmerkie agter die Naam van Jesus Christus as enigste en ware Verlosser!

Ons belydenis-grondslag

Ons belydenisgrondslag is dié van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Die gemeente bely dat die Bybel die Woord van God is, en die drie belydenisskrifte, die Heidelbergse Kategismus, die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls, in ooreenstemming met die Bybel is. Hierdie belydenisskrifte word deur elkeen wat belydende lidmaat word, by die openbare belydenisaflegging onderskryf. Daarmee plaas elke nuwe belydende lidmaat, saam met die res van die gemeente, ‘n regmerkie agter die Naam van Jesus Christus as enigste en ware Verlosser!

Eredienste: Elke Sondag om 09:00. Kersfees en Goeie Vrydag: 08:00

Web ontwerp deur: Fingerprint Designs